Mark Moes Hoveniers lid van de VHG

Wij zijn lid van de VHG!

Mark Moes Hoveniers is lid van de VHG! En dat vinden we erg goed nieuws!

De VHG is dé branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners. De VHG ondersteunt haar lidbedrijven in hun bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving (bron: vhg.org). Maar wat betekent dat nu eigenlijk?

Kennis

Specifiek voor u als relatie betekent ons lidmaatschap een extra zekerheid. Zekerheid dat er veel kennis in het bedrijf is, zowel in het vakgebied als op ondernemers- en werkgeverschap. Kennis die we op allerlei vlakken ten goede van onze werkzaamheden kunnen gebruiken.

De website van de VHG zegt het volgende over haar leden:
De lidmaatschapsvoorwaarden garanderen de professionaliteit van de hovenier. U kunt er bijvoorbeeld zeker van zijn dat het bedrijf:

 • goed verzekerd is tegen bedrijfsaansprakelijkheid
 • is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland correct toepast
 • de Algemene Consumentenvoorwaarden van VHG toepast

Garantiefonds

Mark Moes Hoveniers is als lid van de VHG ook aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Groen. Dit fonds staat tot € 10.000,– borg voor de nakoming van de uitspraken van de Geschillencommissie Groen door leden van Branchevereniging VHG.

Heeft u een klacht?

Als u – om wat voor reden dan ook – niet tevreden bent over de producten of diensten van de VHG-hovenier, volgt u dan deze procedure:

 1. Meld uw klacht schriftelijk bij de hovenier. Doe dit zo snel mogelijk nadat u deze heeft geconstateerd. Omschrijf uw klacht zo helder en volledig mogelijk.
 2. De hovenier heeft 4 weken de tijd om te reageren. Zo nodig laat hij een onafhankelijke derde de zaak onderzoeken.
 3. Is uw klacht niet in onderling overleg op te lossen, dan kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Groen. U moet dit doen binnen 3 maanden nadat het geschil is ontstaan.
  Uw klacht digitaal indienen bij de Geschillencommissie
 4. De Geschillencommissie Groen is onafhankelijk en onpartijdig. Deze commissie ontvangt graag alle informatie van u. Ook van de hovenier wordt informatie gevraagd.
  Zo nodig schakelt De Geschillencommissie een deskundige in.
 5. Als De Geschillencommissie over alle benodigde informatie beschikt, houdt zij een zitting. Daarna doet de commissie uitspraak.
 6. De uitspraak van De Geschillencommissie kan inhouden dat de hovenier herstelwerkzaamheden moet uitvoeren. Of dat u een schadevergoeding krijgt toegekend.
 7. De uitspraak van De Geschillencommissie is voor beide partijen bindend.
 8. Als de hovenier het niet eens is met de uitspraak, kan hij de zaak binnen 2 maanden na de beslissing van De Geschillencommissie voorleggen aan de rechter ter toetsing.
 9. Laat de hovenier de zaak niet door de rechter toetsen, of stelt de rechter hem niet in het gelijk, dan moet de VHG-hovenier de uitspraak nakomen. Stichting Garantiefonds Groen staat hiervoor borg. Dit heet ook wel de ‘nakomingsgarantie’.

Kortom: nóg een goede reden om ons eens uit te nodigen voor een kennismaking-gesprek, toch?
Als u liever nog eerst meer wilt lezen, via deze link komt u op de site van de VHG. Of bladert u liever nog eens door onze projecten?

Meer informatie aanvragen mag natuurlijk ook, via onze contactpagina vindt u onze gegevens. Overigens vind u daar ook de link naar onze vernieuwde algemene voorwaarden.

Mark Moes
Mark Moes is de, soms wat eigenwijze eigenaar van Mark Moes Hoveniers. Sinds de start in 2011 probeert Mark van elke opdracht iets bijzonders te maken. Soms heeft het wat voeten in de aarde, soms moeten opdracht-gever en -nemer een gokje durven nemen. Of het allemaal goed uitpakt? Kijkt u zelf maar eens op onze projecten-pagina!
Recommended Posts